* Vượt ải:

- Qua ái 28 : 1 Xu

- Thưởng Boss Mật Phòng : 10 Xu

* Bảo Tàng Viêm đế

- Qua ải 10 nhận : 2 Xu

-  Boss cuối : 5 Xu

* Kiếm Gia Mê Cung

- Thưởng Boss cuối : 5 Xu

* Boss Sát thủ

- Tích Lũy 40 Boss : 25 Xu

* Vận Tiêu Phượng Tường

- Cần 5 Xu để nhận tiêu

- Trả Tiêu : 5 Tỷ EXP + 10 Hành Hiệp Lệnh

- Bị Cướp Tiêu mất 5 Xu người kết thúc có thể nhặt

* Dã Tẩu

- Hoàn thành 10 Nhiệm vụ : 5 Tỷ EXP + 25 Hành Hiệp Lệnh

* Boss Hoàng Kim Môn Phái ( Đầu Giờ Chẵn 20 con )

- Tiêu diệt Boss : 10 Xu

* Kiếm Tiên Lý Bạch

- 20h15 tại Chiến Long Động

- Tiêu Diệt : 1000 Xu

* Đua Ngựa Trung Tâm Tương Dương : 19h00

- Top 1 > 3 : 200 Xu

- Top 4 > 7 : 150 Xu

- Top 7 > 10 : 100 Xu

- Top 11 > 20 : 50 Xu

- Top 21 > 30 : 20 Xu 

* Quả Hoàng Kim

- 19h00 đến 20h00 ( Chiến Long Động )

- 100 Xu / Quả

- 1 Đợt ra 3 Quả . 3 Đợt = 9 Quả

* Tống Kim

- 11h00 , 15h00 , 17h00 , 19h00 , 23h00

Top 1 : 10 xu

Top 2 : 8 Xu

Top 3  đến 10 : 5 Xu

- 13h00

Top 1 : 100 Xu

Top 2 : 80 Xu

Top 3 : 60 Xu

Top 4 đến 10 : 40 Xu

Top 11 đến 30 : 20 Xu

- 21h00

Top 1 : 200 Xu

Top 2 : 160 Xu

Top 3 : 120 Xu

Top 4 đến 10 : 80 Xu

Top 11 đến 20 : 40 Xu