​​​​​​Kiếm Nguyên Liệu :

​* Hoa Hồng Trắng , Hoa Hồng Xanh , Hoa Hồng VàngGiỏ Đựng Hoa  nhận được khi tham gia đánh quái tại bản đồ 70 , 80 , 90

* Giỏ Đựng Hoa nhận được khi tham gia hoạt động Boss Sát Thủ , Tín Sứ trong Sever

* Hoa Hồng Đỏ  nhận được khi tham gia hoạt động Vượt Ải , Viếm Đế , Kiếm Gia , Boss Hoàng Kim Môn Phái trong Sever

* Có thể mua trực tiếp Giỏ Đựng HoaHoa Hồng Đỏ tại NPC Sự Kiện bằng Tiền Đồng

Công Thức Ghép :

- Bó Hồng Tam Sắc : 1 Hoa Hồng Trắng + 1 Hoa Hồng Xanh + 1 Hoa Hồng Vàng + 1 Giỏ Đựng Hoa  ( Sử dụng tối đa 1.000 Bó Hồng Tam Sắc )

* Sử dụng nhận : Hành Hiệp Lệnh , Tín Vật Môn Phái , Quy Nguyên Phù , Kiểm Định Phù

* Mốc 1000 Bó Hồng Tam Sắc 

- Phần thưởng cố định : 500 Hành Hiệp Lệnh + Random 1 Đồ Phổ Minh Phượng

- Phần thưởng ngẫu nhiên : Mảnh Phi Phong Khấp Thần , Mảnh Ấn Hạ , Lục Bảo Châu ( 1 trong 3 )

- Bó Hồng Tứ Sắc : 1 Hoa Hồng Trắng + 1 Hoa Hồng Xanh + 1 Hoa Hồng Vàng + 1 Giỏ Đựng Hoa + 1 Hoa Hồng Đỏ ( Sử dụng tối đa 1.000 Bó Hồng Tứ Sắc )

* Sử dụng nhận : Hành Hiệp Lệnh , Tín Vật Môn Phái , Quy Nguyên Phù , Kiểm Định Phù , Ngân Lượng

* Mốc 200 Bó Hồng Tứ Sắc

- Phần thưởng cố định : 200 Hành Hiệp Lệnh + Random 1 Đồ Phổ Minh Phượng

- Phần thưởng ngẫu nhiên : Mảnh Phi Phong Khấp Thần , Mảnh Ấn Hạ , Lục Bảo Châu ( 1 trong 3 )

* Mốc 500 Bó Hồng Tứ Sắc

- Phần thưởng cố định : 400 Hành Hiệp Lệnh + Random 2 Đồ Phổ Minh Phượng

- Phần thưởng ngẫu nhiên : Mảnh Phi Phong Khấp Thần , Mảnh Ấn Hạ , Lục Bảo Châu ( 1 trong 3 )

* Mốc 1000 Bó Hồng Tứ Sắc

- Phần thưởng cố định : 600 Hành Hiệp Lệnh + Random 3 Đồ Phổ Minh Phượng + Nhậm Tiêu Dao ( 14 Ngày ) + Mặt Nạ 2 Cấp ( 14 Ngày )

- Phần thưởng ngẫu nhiên : Mảnh Phi Phong Khấp Thần , Mảnh Ấn Hạ , Lục Bảo Châu ( 1 trong 3 )

* Sau 2 Tuần mở thêm 3 Mốc Event